Viggo – med kladre-køllen – sammen med
sine to større søskende, Axel og Valborg.
Cirka 1903.


Næste foto >>